#

pod patronatem


Patroni Patroni Patroni
Patroni Patroni Patroni
Patroni

Patroni medialni


Patroni                      Patroni

Cele Konkursu


# Motywowanie młodych inżynierów do podejmowania ambitnych wyzwań


# Dążenia do doskonałości inżynierskiej, naukowej i wdrożeniowej oraz przedsiębiorczego myślenia


# Wyszukiwanie i promowanie najbardziej utalentowanych absolwentów uczelni wyższych


# Wyszukiwanie najbardziej innowacyjnych prac dyplomowych w Polsce


# Wyszukiwanie prac dyplomowych gotowych do wdrożenia na rynku


# Promowanie uczelni kształcących inżynierów wśród Partnerów Biznesowych Konkursu


# Promowanie Partnerów Biznesowych Konkursu jako innowacyjnych pracodawców


# Promowanie ciekawych projektów i obszarów badań w firmach


# Nawiązywanie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy „nauką”, a „przemysłem”

Harmonogram


03/04/2023 - Ogłoszenie konkursu


15/05/2023 - Zakończenie zbierania prac


04/06/2023 - Zakończenie procesu oceniania


09/06/2023 - Zakończenie prac Komisji


12/06/2023 - Ogłoszenie wyników


#

Partnerzy BiznesowiPatroni              Patroni

Partner Technologiczny


Patroni

Uczelnie i Wydziały Partnerskie
Konkursów E4S 2023


AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Krakowska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki
Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Biomedycznej
Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny
Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawoe, Wydział Informatyki
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki i Telekomunikacji